Đảo chiều trung bình

Đảo chiều trung bình là gì?

Đảo chiều trung bình có nghĩa là đảo chiều giá để về lại giá trị cân bằng/trung bình.

Lý thuyết về đảo chiều trung bình cho rằng giá luôn luôn có xu hướng đảo chiều để quay về mức giá cân bằng hay còn gọi là mức giá trung bình. Có nghĩa là, khi giá của một loại tài sản quá cao và đã đạt ngưỡng “quá mua” thì nó sẽ giảm để quay về giá trị trung bình. Tương tự, khi giá quá thấp và đã đạt ngưỡng “quá bán” thì nó cũng sẽ tăng để quay về giá trị trung bình.

Đảo chiều trung bình trong Safe Trading Toolkit

Tính năng Đảo chiều trung bình trong Safe Trading Toolkit thể hiện các mức đảo chiều với độ mạnh khác nhau. Thông tin này tương tự như dải Bollinger mà anh chị có thể đã biết. Tuy nhiên, những dải đảo chiều trung bình trong Safe Trading Toolkit được tính toán bởi một thuật toán nâng cao giúp cho nó có độ chính xác cao hơn và thế hiện được nhiều mức độ đảo chiều khác nhau.

Tính năng Đảo chiều trung bình trong Safe Trading Toolkit cũng bao gồm các tín hiệu Mua/Bán mà anh chị có thể dùng để cài đặt tính năng Khuyến nghị mua bán.

Đảo chiều trung bình trong Safe Trading Toolkit bao gồm các thông tin:

 • Vùng màu đỏ nhạt và đậm ở phía dưới thể hiện 2 vùng đảo chiều với độ mạnh khác nhau. Vùng đậm hơn thể hiện độ mạnh đảo chiều lớn hơn. Khi giá đi vào các vùng đảo chiều này, nghĩa là đó đã vào giai đoạn quá bán. Giá sẽ có xu hướng đảo chiều tăng.
 • Vùng màu xanh lá cây nhạt và đậm ở phía trên cũng thể hiện 2 vùng đảo chiều với độ mạnh khác nhau. Vùng đậm hơn thể hiện độ mạnh đảo chiều lớn hơn. Khi giá đi vào các vùng đảo chiều này, nghĩa là đó đã vào giai đoạn quá mua. Giá sẽ có xu hướng đảo chiều giảm.
 • Hình tam giác nhỏ màu đỏ nằm phía trên cây nến thể hiện một tín hiệu Bán.
 • Hình tam giác nhỏ màu xanh lá cây nằm phía dưới cây nến thể hiện một tín hiệu Mua.

Cài đặt Đảo chiều trung bình

 • Bật Đảo Chiều Trung Bình: Chọn để hiển thị Đảo chiều trung bình hoặc bỏ chọn để ẩn đi.
 • Hiển Thị Tín Hiệu Đảo Chiều: Chọn để hiển thị Tín hiệu Đảo chiều trung bình hoặc bỏ chọn để ẩn đi.

Sử dụng Đảo chiều trung bình như thế nào?

 1. Mở đồ thị của tài sản anh chị quan tâm và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Mở màn hình cài đặt của chỉ báo Safe Trading Toolkit
 3. Chọn Bật Đảo Chiều Trung Bình
 4. Chọn “Hiển Thị Tín Hiệu Đảo Chiều” nếu anh chị muốn hiển thị tín hiệu Mua/Bán theo đảo chiều trung bình.

Anh chị có thể sử dụng thông tin đảo chiều trung bình như một thông tin bổ sung khi quyết định Mua/Bán. Nếu điểm chốt lời của anh chị nằm trong khu vực đảo chiều mạnh, đó không phải là một điểm chốt lời tốt. Ngược lại, nếu điểm cắt lỗ của anh chị nằm trong khu vực đảo chiều mạnh, nó lại là một điểm cắt lỗ đáng tin cậy. Lý do là giá thường ít khi đi vào được tới vùng đảo chiều mạnh.

Nếu anh chị là là một người thích giao dịch theo đảo chiều trung bình. Nói cách khác, anh chị thích giao dịch theo kiểu bắt đáy – đón đỉnh thì anh chị có thể sử dụng tín hiệu Mua/Bán tạo ra bởi thông tin này để giao dịch:

 • Khi hình tam giác nhỏ màu đỏ xuất hiện, có nghĩa là giá đã qua giai đoạn quá mua và bắt đầu có xu hướng giảm giá (đảo chiều). Đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc một giao dịch Bán.
 • Khi hình tam giác nhỏ màu xanh là cây xuất hiện, có nghĩa là giá đã qua giai đoạn quá bán và bắt đầu có xu hướng tăng giá (đảo chiều). Đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc một giao dịch Mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *