Điều kiện cảnh báo

Điều kiện cảnh báo là gì?

TradingView cung cấp 1 tính năng giúp cho anh chị có thể nhận được cảnh báo khi thỏa một điều kiện nào đó mà anh chị đang chờ đợi (Giá Cắt lên/Cắt xuống một mức nào đó, Giá Tăng/Giảm một tỉ lệ % nào đó…). Tính năng này giúp anh chị nhận được cảnh báo và nắm thông tin về thị trường trong khi không cần phải nhìn vào màn hình đồ thị 24/7

Các kênh anh chị có thể nhận cảnh báo:

 • Qua ứng dụng TradingView trên điện thoại
 • Màn hình thông báo Pop-up có kèm âm thanh trên trình duyệt
 • Email
 • Webhook. Đây là một kênh cảnh báo rất hữu ích cho các lập trình viên hay những người dùng muốn phát triển các công cụ nâng cao.

Tiếc là hiện nay, TradingView không cung cấp tính năng nhận thông báo qua tin nhắn SMS.

Để tạo cảnh báo, anh chị cần có một điều kiện cảnh báo. Tức là khi giá thỏa điều kiện này, cảnh báo sẽ được phát ra.

Điều kiện cảnh báo trong Safe Trading Toolkit

Những điều kiện cảnh báo mặc định của TradingView đều là những điều kiện cảnh báo đơn giản. Tính năng Điều kiện cảnh báo trong Safe Trading Toolkit giúp anh chị tạo ra những cảnh báo phức tạp hơn từ những thông số được tính toán bởi Chỉ báo giao dịch này.

Danh sách các Điều kiện cảnh báo trong Safe Trading Toolkit

Có tất cả 12 điều kiện cảnh báo được cung cấp và ý nghĩa của chúng như sau:

 • XHTT – Tăng: Khi Xu hướng thị trường chuyển từ Giảm sang Tăng.
 • XHTT – Giảm: Khi Xu hướng thị trường chuyển từ Tăng sang Giảm.
 • MA – Cắt lên: Khi giá Cắt lên trên đường MA.
 • MA – Cắt xuống: Khi giá Cắt xuống dưới đường MA.
 • KCHT – Phá Kháng cự: Khi giá phá vỡ một ngưỡng Kháng cự bất kì.
 • KCHT – Phá Hỗ trợ: Khi giá phá vỡ một ngưỡng Hỗ trợ bất kì.
 • XH – Phá cản trên: Khi giá vượt qua một dường xu hướng phía trên.
 • XH – Phá cản dưới: Khi giá vượt qua một dường xu hướng phía dưới.
 • ĐCTB – Cắt lên: Khi giá Cắt lên một mức đảo chiều trung bình bất kì ở phía trên.
 • ĐCTB – Cắt xuống: Khi giá Cắt xuống một mức đảo chiều trung bình bất kì ở phía dưới.
 • ĐCTB – Tín hiệu bán: Khi xuất hiện một tín hiệu Bán dựa theo thông tin đảo chiều trung bình.
 • ĐCTB – Tín hiệu mua: Khi xuất hiện một tín hiệu Mua dựa theo thông tin đảo chiều trung bình.

Sử dụng Điều kiện cảnh báo như thế nào?

Cách tạo cảnh báo từ các điểu kiện cảnh báo do Safe Trading Toolkit cung cấp hoàn toàn giống như khi sử dụng các điều kiện cảnh báo mặc định.

 1. Mở biểu đồ của tài sản anh chị quan tâm
 2. Nhấn nút “Tạo cảnh báo”
 3. Trong mục “Điều kiện”, chọn Safe Trading Toolkit, sau đó chọn điều kiện cảnh báo anh chị muốn dùng. Ý nghĩa của các điều kiện cảnh báo này được mô tả chi tiết ở phía trên.
 4. Cái đặt các thông số khác như mong muốn
 5. Nhấn “Tạo” để. tạo cảnh báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *