Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là những đường thẳng thể hiện hướng và tốc độ chuyển động của đường giá. Các đường xu hướng cũng có thể được kết hợp với nhau để xác định những mô hình giá trên thị trường.

Đường xu hướng trong Safe Trading Toolkit

Tính năng Đường xu hướng trong Safe Trading Toolkit giúp cho anh chị thấy được những xu hướng của thị trường trong một khoảng thời gian tùy chọn. Nó giúp cho anh chị có một cái nhìn tổng quan về cách mà đường giá đang di chuyển.

Đường xu hướng trong Safe Trading Toolkit được thể hiện bằng các đường thẳng màu cam đậm. Có thể có từ 0 tới 4 đường xu hướng được vẽ lên đồ thị trong khung thời gian tùy chọn.

Thuật toán để tính toán và vẽ đường xu hướng một cách chính xác và tự động là một thuật toán cực kì khó mà Safe Trading rất tự hào khi có thể xây dựng và phát triển được để giới thiệu tới anh chị.

Cài đặt Đường xu hướng

  • Bật Đường Xu Hướng: Chọn để hiển thị Đường xu hướng hoặc bỏ chọn để ẩn đi.
  • Khung Thời Gian: Số cây nến gần nhất được dùng để tính toán xu hướng chính. Khoảng giá trị từ 50 tới 500.

Sử dụng Đường xu hướng như thế nào?

  1. Mở đồ thị của tài sản anh chị quan tâm và chọn khung thời gian muốn giao dịch
  2. Mở màn hình cài đặt của chỉ báo Safe Trading Toolkit
  3. Chọn “Bật Đường Xu Hướng”
  4. Chỉnh giá trị “Khung Thời Gian” theo nhu cầu (thường là 200 – 300) để xem các đường xu hướng trong khung thời gian này

Các đường xu hướng cũng thường được sử dụng như những mức kháng cự và hỗ trợ. Do đó, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng tính năng này trong giao dịch tương tự như đã mô tả trong Tính năng Kháng cự & Hỗ trợ.

Như đã nói từ đầu, những đường xu hướng này cũng thường được kết hợp với nhau hoặc với các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ để phát hiện ra các mô hình giá phổ biến của thị trường như Mô hình giá hình nêm, mô hình giá hình tam giác, mô hình giá cờ đuôi nheo

Lưu ý:

  • Nếu nhứ sau khi bật tính năng này mà anh chị không thấy đường xu hướng nào xuất hiện trên đồ thì, có nghĩa là không có xu hướng nào rõ ràng trong khung thời gian đã chọn. Điều này thường xảy ra khi anh chị chọn khung thời gian quá nhỏ.
  • Tính năng Đường xu hướng và tính năng Kháng cự & Hỗ trợ được sắp xếp trong cùng một khu vực. Do đó, lựa chọn “Khung Thời Gian” được áp dụng cùng lúc cho cả hai tính năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *