Fibonacci thoái lui là gì?

Fibonacci thoái lui là những đường thẳng nằm ngang được tính toán dựa theo dãy số Fibonacci sau khi xuất hiện một xu hướng mạnh trên thị trường. Những đường thẳng nằm ngang này là nơi thường hình thành các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Fibonacci thoái lui trong Safe Trading Toolkit

Tính năng Fibonacci thoái lui trong Safe Trading Toolkit sẽ tự động xác định xu hướng chính của thị trường trong một khoảng thời gian tùy chỉnh. Sau đó, tính toán các mức Fibonacci thoái lui và vẽ ra trên đồ thị.

Fibonacci thoái lui trong Safe Trading Toolkit bao gồm sác thông tin:

 • 7 đường thẳng nằm ngang với các màu sắc khác nhau. Chúng là 7 mức Fibonacci thoái lui dựa theo các con số: 0; 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.786; 1
 • Phần chữ phía bên trái của các đường này thể hiện giá tại mức thoái lui đó, đi kèm với mức thoái lui nằm trong ngoặc. Ví dụ: 100 (0.236) nghĩa là giá của tài sản tại mức Fibonacci thoái lui 0.236 là 100.
 • Mũi tên nằm chéo từ mức 1 tới mức 0 thể hiện chiều của xu hướng chính. Nếu là xu hướng giảm, mũi tên sẽ chỉ từ trên xuống và ngược lại.
 • Điểm bắt đầuđiểm kết thúc của những đường nằm ngang thề hiện thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng chính.

Lưu ý: Giữa các đường nằm ngang này được tô những màu khác nhau. Những màu này không có ý nghĩa thông tin, nó có mục đích giúp cho việc thể hiện tính năng này trên đồ thị được dễ nhìn hơn.

Cài đặt Fibonacci thoái lui

 • Bật Fibonacci Thoái Lui: Chọn để hiển thị Fibonacci thoái lui hoặc bỏ chọn để ẩn đi.
 • Khung Thời Gian: Số cây nến gần nhất được dùng để tính toán xu hướng chính. Khoảng giá trị từ 10 tới 500.
 • Mở Rộng: Mở rộng các đường Fibonacci thoái lui về tới cây nến cuối (cho dễ quan sát) hoặc không.

Sử dụng Fibonacci thoái lui như thế nào?

 1. Mở đồ thị của tài sản anh chị quan tâm và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Mở màn hình cài đặt của chỉ báo Safe Trading Toolkit
 3. Chọn “Bật Fibonacci Thoái lui”
 4. Chỉnh giá trị “Khung Thời Gian” theo nhu cầu (thường là 200 – 300) để xác định xu hướng chính trong khung thời gian này, từ đó xác định các đường Fibonacci thoái lui
 5. Có thể chọn “Mở rộng” để vẽ các đường Fibonacci thoái lui dài tới cây nến cuối trên đồ thị hoặc không tùy theo nhu cầu quan sát

Sau một xu hướng mạnh của thị trường, giá có một mức thay đổi lớn (tăng hoặc giảm). Sau giai đoạn này, giá có xu hướng điều chỉnh (thoái lui) về hướng ngược lại. Khi điều chỉnh, giá thường chạm vào những mức Fibonacci thoái lui này và các mức Fibonacci thoái lui này sẽ trở thành những ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, độ mạnh yếu của những mức này là khác nhau. Khi giá thoái lui: 0.236 thường là mức hỗ trợ yếu; 0.382 là một mức hỗ trợ trung bình; 0.5 và 0.618 là một mức hỗ trợ mạnh… Chúng ta cần quan sát thêm quán tính thị trường để xác định những ngưỡng hỗ trợ nào có khả năng bị phá vỡ. Những ngưỡng hỗ trợ nào là đáng tin cậy. Sau khi một ngưỡng hỗ trợ tạo thành bởi các đường Fibonacci thoái lui bị phá vỡ, nó cũng trở thành một ngưỡng kháng cự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *