Kháng cự & Hỗ trợ là gì?

Kháng cự và Hỗ trợ là những khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Nó thể hiện những vùng giá của một loại tài sản mà ở đó giá có xu hướng bật tăng lên hoặc quay đầu giảm khi chạm vào những vùng giá này.

Muốn phà vỡ những vùng kháng cự và hỗ trợ, thường cần một động lực mạnh mẽ từ thị trường.

Kháng cự & Hỗ trợ trong Safe Trading Toolkit

Tính năng Kháng cự & Hỗ trợ trong Safe Trading Toolkit giúp tính toán và thể hiện cho anh chị thấy được các vùng kháng cự và hỗ trợ trong một khung thời gian tùy chọn một cách hoàn toàn tự động.

Kháng cự & Hỗ trợ trong Safe Trading Toolkit là những khung/vùng hình chữ nhật cung cấp rất nhiều thông tin:

  • Nếu khung nằm dưới giá hiện tại, nó thể hiện một vùng hỗ trợ. Nếu khung nằm trên giá hiện tại, nó thể hiện một vùng kháng cự.
  • Khung có thể dày hoặc mỏng. Đường viền phía trên và dưới của khung thể hiện giới hạn trên và dưới của vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đó.
  • Độ dày của khung thể hiện giới hạn của vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Tuy nhiên, nó không thể hiện độ mạnh của vùng kháng cự hay hỗ trợ đó.
  • Độ mạnh của vùng kháng cự hay hỗ trợ được thể hiện bằng độ đậm/nhạt của khung. Khung càng đậm nghĩa là độ mạnh của vùng kháng cự/hỗ trợ đó cáng mạnh.
  • Vị trí bắt đầu của khung thể hiện thời điểm bắt đầu hình thành vùng kháng cự hay hỗ trợ.

Thuật toán để tính toán và vẽ các vùng kháng cự và hỗ trợ một cách chính xác và tự động là một thuật toán cực kì khó mà Safe Trading rất tự hào khi có thể xây dựng và phát triển được để giới thiệu tới anh chị.

Cài đặt Kháng cự & Hỗ trợ

  • Bật Kháng Cự & Hỗ Trợ: Chọn để hiển thị Các vùng Kháng cự & Hỗ trợ hoặc bỏ chọn để ẩn đi.
  • Khung Thời Gian: Số cây nến gần nhất được dùng để tính toán xu hướng chính. Khoảng giá trị từ 50 tới 500.

Sử dụng Kháng cự & Hỗ trợ như thế nào?

  1. Mở đồ thị của tài sản anh chị quan tâm và chọn khung thời gian muốn giao dịch
  2. Mở màn hình cài đặt của chỉ báo Safe Trading Toolkit
  3. Chọn “Bật Kháng Cự & Hỗ Trợ”
  4. Chỉnh giá trị “Khung Thời Gian” theo nhu cầu (thường là 200 – 300) để xem các vùng kháng cự và hỗ trợ trong khung thời gian này

Anh chị có thể sử dụng các vùng kháng cự và hỗ trợ này cũng như độ mạnh yếu của chúng như một thông tin tham khảo bổ sung quan trọng khi cân nhắc có giao dịch theo các tín hiệu Mua/Bán được khuyến nghị từ tính năng Khuyến nghị mua bán hay không.

Anh chị cũng có thể sử dụng các vùng kháng cự và hỗ trợ này như một thông tin riêng biệt để quyết định giao dịch. Khi một ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, giá có xu hướng rơi về vùng hỗ trợ tiếp theo khá nhanh và dễ dàng. Tương tự như vậy, khi một ngưỡng kháng cự bí phá vỡ, giá có xu hướng dễ dàng tăng đến ngưỡng kháng cự tiếp theo.

Lưu ý: Tính năng Đường xu hướng và tính năng Kháng cự & Hỗ trợ được sắp xếp trong cùng một khu vực. Do đó, lựa chọn “Khung Thời Gian” được áp dụng cùng lúc cho cả hai tính năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *