Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo

1. Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo là gì?

Mô hình giá Cờ Đôi Nheo (Pennant Pattern) là một mẫu biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kĩ thuật. Sở dĩ gọi là mô hình giá Cờ Đuôi Nheo bởi vì mẫu biểu đồ giá này có hình dạng như một là cờ đuôi nheo. Mô hình giá này được tạo thành bởi một biến động giá mạnh và đi kèm sau đó là những dao động giá trong phạm vi nhỏ dần tạo thành 2 đường xu hướng có dạng hội tụ lại với nhau. Mô hình giá này được dùng để dự đoán xu hướng tiếp diễn của giá.

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo bao gồm:

  • Cột cờ (Flagpole) được tạo thành sau một biến động mạnh của giá
  • Đường xu hướng phía trên tạo thành từ các Đỉnh của đường giá. Đây cũng chính là một ngưỡng Kháng cự.
  • Đường xu hướng phía dưới tạo thành từ các Đáy của đường giá. Đây cũng chính là một ngưỡng Hỗ trợ.

Khi xem xét đến mô hình giá Cờ Đuôi Nheo, người ta cũng thường chú ý đến Khối lượng giao dịch trong giai đoạn hình thành mô hình giá này. Ở thời điểm bắt đầu, khi hình thành Cột cờ trong mô hình, Khối lượng giao dịch là rất cao. Sau đó đến giai đoạn Khối lượng giao dịch thấp trong khoảng thời gian giá dao động giữa Đường xu hướng trên và Đường xu hướng dưới (tạo thành lá cờ hình tam giác). Và cuối cùng, khi tín hiệu phá vỡ khung xu hướng xuất hiện, Khối lượng giao dịch lại tăng mạnh.

2. Phân loại mô hình giá Cờ Đuôi Nheo

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo được chia làm 2 loại dựa trên xu hướng của Cột cờ

2.1 Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá (Bullish Pennant)

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá là mô hình giá Cờ Đuôi Nheo mà biến động giá ban đầu tạo thành Cột Cờ là một xu hướng tăng giá mạnh. Sau đó, nó tiếp tục dao động trong một khoảng thời gian giữa 2 đường xu hướng có hình tam giác trước khi phá vỡ khung xu hướng. Mô hình giá này giúp dự đoán một xu hướng Tăng giá sẽ được tiếp diễn sau khi khung xu hướng bị phá vỡ.

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo khá tương đồng với mô hình giá Hình Tam Giác, nhất là trong khoảng thời gian hình thành nên khung xu hướng hội tụ hình tam giác. Do đó, câu chuyện về diễn biến tâm lý giữa bên mua và bên bán cũng khá tương đồng như khi chúng ta phân tích tâm lý của của hai bên trong mô hình giá Hình Tam Giác.

2.2 Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Giảm Giá (Bearish Pennant)

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Giảm Giá là mô hình giá Cờ Đuôi Nheo mà biến động giá ban đầu tạo thành Cột Cờ là một xu hướng giảm giá mạnh. Sau đó, nó tiếp tục dao động trong một khoảng thời gian giữa 2 đường xu hướng có hình tam giác trước khi phá vỡ khung xu hướng. Mô hình giá này giúp dự đoán một xu hướng Giảm giá sẽ được tiếp diễn sau khi khung xu hướng bị phá vỡ.

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Giảm Giá

 

3. Sử dụng mô hình giá Cờ Đuôi Nheo như thế nào trong giao dịch

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo là một mô hình giá cho thấy tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Do đó, khi mô hình giá hình Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá xuất hiện, đó là tín hiệu chuẩn bị cho một lệnh Mua Vào. Khi mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Giảm Giá xuất hiện, đó là tín hiệu cho một lệnh Bán Khống.

Sau đây là các điểm Vào lệnh, Chốt lời, Cắt lỗ thường được sử dụng khi giao dịch:

  • Vào lệnh: Đối với mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Giảm Giá, chúng ta Bán đường xu hướng phía dưới bị phá vỡ; Đối với mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá, chúng ta Mua khi đường xu hướng phía trên bị phá vỡ.
  • Cắt lỗ: Điểm Cắt lỗ sẽ là khi giá đảo chiều và vượt qua đường xu hướng còn lại.
  • Chốt lời: Khoảng lợi nhuận kì vọng sẽ bằng khoảng chiều cao của Cột Cờ trong mô hình giá.

Dưới đây là hình vẽ minh họa các điểm giao dịch trong mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá (Tương tự cho mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Giảm Giá)

Cách sử dụng Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo Tăng Giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.