Tag: mo hinh gia co duoi nheo

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo

1. Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo là gì? Mô hình giá Cờ Đôi Nheo (Pennant Pattern) là một mẫu biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kĩ thuật. …