Tag: mo hinh gia hinh tam giac huong len

Mô hình giá Hình Tam Giác

1. Mô hình giá Hình Tam Giác là gì? Mô hình giá Hình Tam Giác (Triangle Pattern) là một mẫu biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kĩ thuật. …