Trung bình động (MA) là gì?

Trung bình động hay MA (Moving Average) là một chỉ báo kĩ thuật giúp làm mịn đường di chuyển của đường giá. Nó giúp loại bỏ các thông tin nhiễu và thể hiện đường giá bằng một đường là trung bình của giá trong một khoảng thời gian tùy chọn. Khi nhìn vào đường trung bình, anh chị có thể nhìn thấy cách mà giá đang chuyển động một cách dễ dàng hơn.

Trung bình động (MA) trong Safe Trading Toolkit

Tính năng Trung bình động (MA) trong Safe Trading Toolkit giúp anh chị nhìn thấy được sự di chuyển của đường giá một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không chỉ giống như những đường trung bình thông thường, đườn trung bình trong Safe Trading Toolkit sử dụng một thuật toán giúp tối ưu dữ liệu đầu vào. Đồng thời, Trading toolkit cũng cung cấp tới 7 loại đường MA khác nhau, có thể đáp ứng được mọi phong cách giao dịch của anh chị.

Đường trung bình trong Safe Trading Toolkit được thể hiện bằng một đường màu xanh trên đồ thị.

Cai đặt Trung bình động

  • Bật Trung Bình Động: Chọn để hiển thị Trung bình động hoặc bỏ chọn để ẩn đi.
  • Loại MA: Loại đường MA anh chị muốn sử dụng. Có 7 loại đường MA khác nhau: SMA, EMA, ALMA, HMA, RMA, WMA, VWMA.
  • Độ Dài MA: Số lượng cây nến được dùng khi tính trung bình giá trong công thức tính đường MA. Số càng lớn thì đường MA càng mịn và cũng phản ứng chậm hơn với thay đổi của giá.

Sử dụng trung bình động như thế nào?

  1. Mở đồ thị của tài sản anh chị quan tâm và chọn khung thời gian muốn giao dịch
  2. Mở màn hình cài đặt của chỉ báo Safe Trading Toolkit
  3. Chọn “Bật Trung Bình Động”
  4. Chọn “Loại MA” mà anh chị muốn sử dụng. Mỗi loại MA sẽ có những đặc tính khác nhau. Thông thường, anh chị quen thuộc và hay sử dụng SMA và EMA.
  5. Thay đổi “Độ dài MA” cho phù hợp với nhu cầu của anh chị. Những độ dài thường được dùng: 5, 10, 20, 50, 200

Có rất nhiều chiến thuật giao dịch dựa trên đường MA hoặc nhiều đường MA. Nếu anh chị là một tín đồ của đường MA, anh chị có thể sử dụng thêm chỉ báo Multi MA+++ được Safe Trading cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các thành viên của Cộng đồng Safe Traders. Tuy nhiên, có một chiến thuật đơn giản mà nhiều traders vẫn sử dụng là” Mua khi giá cắt lên trên đường trung bình động và Bán khi giá cặt xuống dưới đường trung bình động.

MA là một thông tin rất cơ bản, dể hiểu, đồng thời cũng rất phổ biền và đáng tin cậy. Do đó việc tìm hiểu các loại đường MA cũng như những chiến thuật liên quan đến đường MA trong giao dịch là một điều mà Safe Trading khuyến khích anh chị tìm hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *