Chỉ báo Candle Patterns+++

Chỉ báo Candle Patterns+++ là một chỉ báo giao dịch đang được đội ngũ Safe Trading phát triển. Chỉ báo Candle Patterns sẽ tự động phát hiện các mô hình nến trên thị trường và đưa ra những khuyến nghị mua bán phù hợp cho mô hình nến đó. Chỉ báo này cũng sẽ bao gồm tính năng điều kiện cảnh báo giúp anh chị nhận được thông báo bất cứ khi nào có mô hình nến xuất hiện trên loại tài sản và khung thời gian anh chị quan tâm giống như các chỉ báo khác của Safe Trading.

Việc phát triển chỉ báo này hiện đã hoàn thành khoảng 50%. Nếu anh chị quan tâm, hãy điền form đăng kí tham gia Cộng đồng Safe Traders phía dưới, chúng tối sẽ gửi thông báo cho anh chị ngay khi chỉ báo này được ra mắt.

Cộng đồng Safe Traders

Tham gia cộng đồng Safe Traders để nhận chỉ báo miễn phí, chia sẻ các công cụ, ý tưởng giao dịch mới hoặc khuyến mãi hấp dẫn.

Safe Trading Man