Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Bollinger+++

Giới thiệu

Chỉ báo Bollinger là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có lịch sử lâu đời và được sử dụng bởi hầu như tất cả traders trên mọi thị trường. Đây là chỉ báo giúp dự đoán xu hướng đảo chiều một cách hiệu quả khi có các tín hiệu Quá mua – Quá bán

Chỉ báo Bollinger hoạt động dựa trên lý thuyết về đảo chiều trung bình. Lý thuyết này cho rằng giá luôn luôn có xu hướng đảo chiều để quay về mức giá cân bằng hay còn gọi là mức giá trung bình. Khi giá của một loại tài sản quá cao và đạt ngưỡng “quá mua” thì nó sẽ giảm để quay về giá trị trung bình. Tương tự, khi giá quá thấp và đạt ngưỡng “quá bán” thì nó cũng sẽ tăng để quay về giá trị trung bình. Vùng giá trung bình nằm ở giữa vùng quá mua và quá bán.

Dựa vào chỉ báo Bollinger, traders có thể nhận ra các thời điểm Quá mua – Quá bándự đoán thời điểm đảo chiều của giá để ra quyết định Mua – Bán.

Chỉ báo Bollinger cơ bản là đủ cho các traders chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm và thời gian theo dõi thị trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian theo dõi thị trường, đủ kinh nghiệm để xác định được các thời điểm Mua – Bán hợp lý cũng như tính toán các mức giá Vào lệnh – Cắt lỗ – Chốt lời nhanh chóng và chính xác. Đó là lý do mà Safe Trading phát triển chỉ báo Bollinger+++ với nhiều tính năng nâng cao.

Thêm chỉ báo Bollinger+++ vào đồ thị

 1. Mở đồ thị và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Nhấn nút “Các Chỉ báo” (Thanh công cụ phía trên)
 3. Chọn danh mục chỉ báo “Kịch bản chỉ dành cho người được mời”
 4. Nhấn vào [SAFE] Bollinger+++ để thêm chỉ báo vào đồ thị
 5. Mở màn hình cài đặt (nhấn biểu tượng hình bánh răng cạnh tên chỉ báo trên đồ thị) và cài đặt theo nhu cầu sử dụng

Cài đặt chỉ báo Bollinger+++

[Safe] Bollinger+++ indicator settings
Một phần màn hình cài đặt chỉ báo Bollinger+++

Lưu ý: Các cài đặt/Lựa chọn của chỉ báo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi anh chị sử dụng TradingView tiếng Việt, một số cài đặt/lựa chọn tự động Việt hóa nên có thể hơi khác.

 • Source/Nguồn: Chọn nguồn dữ liệu dùng để tính toán các dải đảo chiều. Thông thường sử dụng giá “close” (Giá đóng cửa của phiên) nhưng cũng có thể sử dụng các nguồn giá nào khác tùy nhu cầu
 • Length/Độ dài: Số cây nến được dùng trong công thức tính các dải đảo chiều
 • Offset/Bù lại: Dịch chuyển các dải đảo chiều về trước hoặc sau. Số dương là dịch về trước (Tương lai), số âm là dịch về sau (Quá khứ)
 • Medium BandsStdDev: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt dải đảo chiều Trung bình và cài đặt hệ số cho dải đào chiều này. Hệ số thông thường = 2
 • Strong BandsStdDev: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt dải đảo chiều Mạnh và cài đặt hệ số cho dải đào chiều này. Hệ số thông thường = 3
 • Extreme BandsStdDev: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt dải đảo chiều Rất mạnh và cài đặt hệ số cho dải đào chiều này. Hệ số thông thường = 4
 • Fill The Cloud: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc tô màu khoảng giữa các dải đảo chiều
 • Show Buy/Sell Signals: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc thể hiện các nhãn tín hiệu Mua – Bán trên đồ thị

Trade Suggestion

 • Show Trade Suggestion: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt Khuyến nghị Mua – Bán trên đồ thị dựa trên các tín hiệu Mua – Bán
 • Risk Tolerance: Cài đặt cách tính các mức giá Cắt lỗ – Chốt lời. Low để cắt lỗ và chốt lời sớm; Medium để Cắt lỗ và chốt lời trong khoảng trung bình; High để Cắt lỗ giống Medium nhưng Chốt lời theo 2 mức giá.

Fire Alerts

Lưu ý: Phần cài đặt này chỉ phù hợp với anh chị nhiều kinh nghiệm sử dụng TradingView và có nhu cầu tạo Khuyến nghị mua bán tự động. Các cài đặt này cần kết hợp với tính năng Tạo cảnh báo cung cấp bởi TradingView. Anh chị ít kinh nghiệm và không có nhu cầu đặc biệt nên sử dụng các Điều kiện cảnh báo được liệt kê ở phần sau.

 • Buy Signals: Chọn để phát cảnh báo với đầy đủ thông tin về giá Mua vào – Cắt lỗ – Chốt lời khi có tín hiệu Mua
 • Sell Signals: Chọn để phát cảnh báo với đầy đủ thông tin về giá Mua vào – Cắt lỗ – Chốt lời khi có tín hiệu Bán

Bên cạnh các lựa chọn Fire Alerts có phần lựa chọn 3 cách phát cảnh báo hay thời điểm phát cảnh báo bao gồm:

 • Everytime: Phát cảnh báo bất kì khi nào tín hiệu Mua – Bán xuất hiện. Trong 1 cây nến, giá liên tục lên xuống, do đó có thể có nhiều thời điểm giá đạt các ngưỡng điều kiện Mua – Bán và có thể có nhiều cảnh báo phát ra trong cùng 1 cây nến khi chọn lựa chọn này.
 • Once Per Bar: Phát cảnh báo ngay khi có tín hiệu Mua – Bán và chỉ phát ra 1 lần duy nhất (Lần đầu tiên đạt ngưỡng cảnh báo) trong 1 cây nến.
 • When Bar Close: Phát cảnh báo nếu đạt các ngưỡng tín hiệu Mua – Bán khi kết thúc cây nến. Đây là lựa chọn được khuyến khích sử dụng.

Sử dụng chỉ báo Bollinger+++ trong giao dịch

[Safe] Bollinger+++ indicator
Chỉ báo Bollinger+++

Chỉ báo Bollinger/Bollinger+++ phù hợp với những anh chị chọn điều kiện giao dịch là những thời điểm giá đạt ngưỡng Quá mua – Quá bán, sau đó đảo chiều về giá trị trung bình. Hay nói cách khác, là các anh chị có xu hướng giao dịch Bắt đáy – Đón đỉnh.

Khi giá đạt đến ngưỡng Quá mua, và bắt xuất hiện tín hiệu đảo chiều anh chị nên cân nhắc bán ra nếu đang nắm giữ tài sản đã mua trước đó hoặc thực hiện một lệnh Bán khống (trên thị trường phái sinh). Ngược lại, khi giá đạt đến ngưỡng Quá bán và xuất hiện tín hiệu đảo chiều, anh chị nên cân nhắc cho một lệnh mua vào.

Trong chỉ báo Bollinger+++, thuật toán sẽ tự động xác định thời điểm Quá mua – Quá bán. Sau đó, tiếp tục xác định thời điểm giá bắt đầu có tín hiệu đảo chiều. Khi 2 điều kiện này xảy ra (Giá đạt ngưỡng Quá mua – Quá bán và xuất hiện tín hiệu đảo chiều), một tín hiệu Mua hoặc Bán sẽ xuất hiện và thể hiện trên đồ thị giá, tại cây nến xuất hiện tín hiệu:

 • Tín hiệu Mua là một nhãn “Buy” màu xanh lá cây nằm phía dưới cây nến.
 • Tín hiệu Bán là một nhãn “Sell’ nhãn màu đỏ nằm phía trên cây nến.

Khi có tín hiệu Mua – Bán, chỉ báo cũng đồng thời tính toán các mức giá Vào lệnh – Cắt lỗ – Chốt lời phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm xuất hiện tín hiệu và thể hiện một Khuyến nghị Mua – Bán trên đồ thị:

 • Nhãn “Entry” màu xanh da trời với con số bên cạnh là mức giá Mua vào
 • Nhãn “SL” (Tức Stop Loss) màu đỏ với con số bên cạnh là mức giá Cắt lỗ
 • Nhãn “TP” (Tức Take Profit) màu xanh lá cây với số bên cạnh là mức giá Chốt lời. Tùy vào lựa chọn rủi ro Risk Tolerance mà có thể có 1 hoặc 2 mức Chốt lời (TP hoặc TP1 & TP2)
 • Vùng màu đỏ nằm giữa nhãn Entry và nhãn SL là khoảng Cắt lỗ với con số tuyệt đối và tỉ lệ % tương ứng.
 • Vùng màu xanh lá cây nằm giữa nhãn Entry và nhãn TP là khoảng Chốt lời với con số tuyệt đốt và tỉ lệ % tương ứng.

Nếu hoàn toàn tin tưởng vào thuật toán của Bollinger+++, anh chị có thể hoàn toàn tuân theo các khuyến nghị Mua – Bán với các mức giá được cung cấp để giao dịch. Tuy nhiên, Safe Trading khuyến khích anh chị xem các tín hiệu và khuyến nghị này như một thông tin tham khảo chính, đồng thời kết hợp thêm thông tin từ các chỉ báo khác để có được những giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.

Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Bollinger+++

[Safe] Bollinger+++ indicator alert conditions
Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Bollinger+++
 • Buy Signal: Khi xuất hiện tín hiệu Mua
 • Sell Signal: Khi xuất hiện tín hiệu Bán
 • Buy/Sell Signal: Khi xuất hiện tín hiệu Mua hoặc Bán
 • Any alert() function call hay Bất cứ hàm alert(): Đây là điều kiện cảnh báo nâng cao cần kết hợp với cài đặt Fire Alerts để phát ra cảnh báo khi xuất hiện tín hiệu Mua hoặc Bán hoặc cả hai. Khi sử dụng điều kiện cảnh báo này, tin nhắn cảnh báo sẽ bao gồm thông tin giá Vào lệnh – Cắt lỗ – Chốt lời.