Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Multi MA+++

Giới thiệu

Moving Average hay MA hay Đường Trung Bình Động là một loại đường Kháng cự – Hỗ trợ động được xây dựng bằng cách làm mịn di chuyển của đường giá. Nó loại bỏ các dữ liệu nhiễu của giá để tạo thành một đường thể hiện giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian. Có nhiều loại đường trung bình động dựa trên các cách tính toán khác nhau. Mỗi loại đường trung bình động có những ưu và nhược điểm riêng.

Chỉ báo Moving Average (MA) là chỉ báo có lịch sử lâu đời và được sử dụng bởi hầu như tất cả traders trên mọi thị trường. Đây là chỉ báo giúp dự đoán xu hướng giá một cách hiệu quả khi có các tín hiệu giao cắt (phá vỡ các ngưỡng Kháng cự – Hỗ trợ). 

Dựa vào chỉ báo MA, traders có thể thấy được xu hướng của thị trường và xác định các thời điểm đảo chiều xu hướng để ra quyết định Mua – Bán.

Một trader nhiều kinh nghiệm thường sử dụng nhiều đường MA khác nhau và/hoặc những tín hiệu giao cắt từ đơn giản đến nâng cao để có một điều kiện giao dịch chính xác hơn trong khi chỉ báo MA đơn giản thông thường không cung cấp khả năng này. Đó là lý do mà Safe Trading phát triển chỉ báo Multi MA+++ với nhiều tính năng nâng cao.

Thêm chỉ báo Multi MA+++ vào đồ thị

 1. Mở đồ thị và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Nhấn nút “Các Chỉ báo” (Thanh công cụ phía trên)
 3. Chọn danh mục chỉ báo “Kịch bản chỉ dành cho người được mời”
 4. Nhấn vào [SAFE] Multi MA+++ để thêm chỉ báo vào đồ thị
 5. Mở màn hình cài đặt (nhấn biểu tượng hình bánh răng cạnh tên chỉ báo trên đồ thị) và cài đặt theo nhu cầu sử dụng

Cài đặt chỉ báo Multi MA+++

Safe Trading Multi MA+++ indicator settings
Một phần màn hình cài đặt chỉ báo Multi MA+++

Lưu ý: Các cài đặt/Lựa chọn của chỉ báo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi anh chị sử dụng TradingView tiếng Việt, một số cài đặt/lựa chọn tự động Việt hóa nên có thể hơi khác.

MA Settings

 • Type: Loại đường MA (Được sử dụng cho tất cả các đường MA). Có thể chọn 1 trong 10 loại đường MA khác nhau: SMA, SMMA, EMA, DEMA, TEMA, ZEMA, HMA, RMA, WMA, VWMA.
 • Source/Nguồn: Chọn nguồn dữ liệu đầu vào dùng để tính toán các dải đảo chiều. Thông thường sử dụng giá “close” (Giá đóng cửa của phiên) nhưng cũng có thể sử dụng bất kì nguồn giá nào khác

Short-Term Settings

 • Fast Length: Độ dài đường MA nhanh. Ô màu sắc bên cạnh dùng để tùy chọn màu cho đường MA nhanh này.
 • Slow-Length: Độ dài đường MA chậm. Ô màu sắc bên cạnh dùng để tùy chọn màu cho đường MA chậm này.
 • Cloud: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc tô màu (Để tạo thành dài băng MA). Ô màu sắc bên cạnh dùng để tùy chọn màu cho dải băng MA này.

Cài đặt Medium-Term Settings và Long-Term Settings tương tự như Short-Term Settings.

Lưu ý: Các độ dài MA trong Medium-Term phải lớn hơn trong Short-Term và trong Long-Terms phải lới hơn Medium term. Nếu không muốn thể hiện bất kì đường MA nào, hãy cài đặt Length = 0.

Signal Settings

 • Short-Medium Cross Up/Down: Hiển thị các tín hiệu cắt lên/cắt xuống khi dải băng MA ngắn hạn cắt lên hoặc cắt xuống dải băng MA trung hạn.
 • Short-Long Cross Up/Down: Hiển thị các tín hiệu cắt lên/cắt xuống khi dải băng MA ngắn hạn cắt lên hoặc cắt xuống dải băng MA dài hạn.
 • Medium-Long Cross Up/Down: Hiển thị các tín hiệu cắt lên/cắt xuống khi dải băng MA trung hạn cắt lên hoặc cắt xuống dải băng MA dài hạn.

Sử dụng chỉ báo Multi MA+++ trong giao dịch

[Safe] Multi MA+++ indicator
Chỉ báo Multi MA+++

Chỉ báo Multi MA+++ cung cấp các thông tin như sau:

 • Các đường MA thể hiện mức giá trung bình theo các độ dài tính toán khác nhau, với các màu sắc khác nhau có thể tùy chỉnh.
 • Các dải băng MA được hình thành từ các đường MA cho các khung thời gian khác nhau và được tô màu để dễ dàng quan sát.
 • Các thời điểm giao cắt của các dải băng MA với các ký hiệu khác nhau: Kí hiệu hình tam giác màu Xanh lá nằm dưới và Đỏ phía trên thể hiện việc dài băng MA ngắn hạn Cắt lên và Cắt xuống dải băng MA trung hạn; Tương tự là các kí hiệu dấu X cho các dải băng MA ngắn hạn và dài hạn, kí hiệu hình thoi cho các dải băng MA trung hạn và dài hạn.

Có nhiều cách dùng những đường MA làm điều kiện giao dịch.

 • Mỗi đường MA được xem như một ngưỡng Kháng cự – Hỗ trợ động. Do đó, một số traders có thể chọn Mua – Bán khi giá Cắt lên – Cắt xuống một đường MA (Đồng nghĩa với phá vỡ một ngưỡng Kháng cự – Hỗ trợ).
 • Một số traders có thể chọn điều kiện Mua – Bán khi một đường MA nhanh Cắt lên – Cắt xuống một đường MA chậm, đồng nghĩa với việc xu hướng đang thay đổi từ giảm sang tăng và ngược lại.
 • Một số traders nhiều kinh nghiệm và cẫn trọng hơn có thể sử dụng tín hiệu Cắt lên – Cắt xuống của các dải MA để làm điều kiện Mua – Bán. Việc giao cắt của các dải MA cũng cho thấy tín hiệu đổi chiều xu hướng nhưng thường diễn ra chậm hơn (và cũng ít tín hiệu nhiễu/sai hơn).

Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Multi MA+++

Safe Trading Multi MA+++ indicator alert conditions
Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Multi MA+++
 • Short-Term Cross Up: Khi đường MA nhanh trong dải MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA chậm.
 • Short-Term Cross Down: Khi đường MA nhanh trong dải MA ngắn hạn xuống dưới trên đường MA chậm.
 • Medium-Term Cross Up: Khi đường MA nhanh trong dải MA trung hạn cắt lên trên đường MA chậm.
 • Medium-Term Cross Down: Khi đường MA nhanh trong dải MA trung hạn cắt xuống dưới đường MA chậm.
 • Long-Term Cross Up: Khi đường MA nhanh trong dải MA dài hạn cắt lên trên đường MA chậm.
 • Long-Term Cross Down: Khi đường MA nhanh trong dải MA dài hạn cắt xuống dưới đường MA chậm.
 • Short – Medium Cross Up: Khi dải MA ngắn hạn cắt lên trên dải MA trung hạn (cả 2 đường MA ngắn hạn nằm trên 2 đường MA trung hạn)
 • Short – Medium Cross Down: Khi dải MA ngắn hạn cắt xuống dưới dải MA trung hạn (cả 2 đường MA ngắn hạn nằm dưới 2 đường MA trung hạn)
 • Short – Long Cross Up: Khi dải MA ngắn hạn cắt lên trên dải MA dài hạn (cả 2 đường MA ngắn hạn nằm trên 2 đường MA dài hạn)
 • Short – Long Cross Down: Khi dải MA ngắn hạn cắt xuống dưới dải MA dài hạn (cả 2 đường MA ngắn hạn nằm dưới 2 đường MA dài hạn)
 • Medium – Long Cross Up: Khi dải MA trung hạn cắt lên trên dải MA dài hạn (cả 2 đường MA trung hạn nằm trên 2 đường MA dài hạn)
 • Medium – Long Cross Down: Khi dải MA trung hạn cắt xuống dưới dải MA dài hạn (cả 2 đường MA trung hạn nằm dưới 2 đường MA dài hạn)