Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Supertrend+++

Giới thiệu

Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có lịch sử lâu đời và được sử dụng bởi nhiều traders trên mọi thị trường. Đây là chỉ báo giúp tính toán và xác định xu hướng thị trường một cách hiệu quả.

Xu hướng thị trường là xu hướng chuyển động của giá tài sản đang xem xét. Khi nhìn vào đồ thị, giá luôn dao động lên và xuống. Tuy nhiên, khi bỏ qua những dao động nhiễu, sẽ luôn chỉ có một xu hướng chính là tăng hoặc giảm giá. Dựa vào chỉ báo Supertrend, traders có thể thấy được xu hướng hiện tại của thị trường và xác định các thời điểm đảo chiều xu hướng để ra quyết định Mua – Bán.

Chỉ báo Supertrend cơ bản thông thường không cho phép sử dụng nguồn dữ liệu tính toán một cách linh động. Đồng thời, không phải ai cũng có đủ thời gian theo dõi thị trường, đủ kinh nghiệm để tính toán các mức giá Vào lệnh – Cắt lỗ – Chốt lời nhanh chóng và chính xác khi việc đảo chiều xu hướng xảy ra. Đó là lý do mà Safe Trading phát triển chỉ báo Supertrend+++ với nhiều tính năng nâng cao.

Thêm chỉ báo Supertrend+++ vào đồ thị

 1. Mở đồ thị và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Nhấn nút “Các Chỉ báo” (Thanh công cụ phía trên)
 3. Chọn danh mục chỉ báo “Kịch bản chỉ dành cho người được mời”
 4. Nhấn vào [SAFE] Supertrend+++ để thêm chỉ báo vào đồ thị
 5. Mở màn hình cài đặt (nhấn biểu tượng hình bánh răng cạnh tên chỉ báo trên đồ thị) và cài đặt theo nhu cầu sử dụng

Cài đặt chỉ báo Supertrend+++

[Safe] Supertrend+++ indicator settings
Một phần màn hình cài đặt chỉ báo Supertrend+++

Lưu ý: Các cài đặt/Lựa chọn của chỉ báo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi anh chị sử dụng TradingView tiếng Việt, một số cài đặt/lựa chọn tự động Việt hóa nên có thể hơi khác.

 • Source/Nguồn: Chọn nguồn dữ liệu dùng để tính toán các dải đảo chiều. Thông thường sử dụng giá “close” (Giá đóng cửa của phiên) nhưng cũng có thể sử dụng các nguồn giá nào khác tùy nhu cầu.
 • ATR Length: Số cây nến được dùng trong công thức tính ATR (là một phần của công thức tính supertrend). Thông thường sử dụng 10 hoặc 20
 • Multiplier/Số Nhân: Hệ số ổn định cho xu hướng. Hệ số này càng lớn thì độ ổn định càng cao nhưng cũng đồng thời làm giảm độ nhạy với thì trường. Thông thường sử dụng hệ số = 2 hoặc = 3
 • Show Buy/Sell Signals: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc thể hiện các nhãn tín hiệu Mua – Bán trên đồ thị
 • Highlight Changing Candle: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc làm nổi bật cây nến tại thời điểm đảo chiều xu hướng bằng cách tô màu vàng cho cây nến
 • Fill The Cloud: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc tô màu các dải xu hướng

Trade Suggestion

 • Show Trade Suggestion: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt Khuyến nghị Mua – Bán trên đồ thị dựa trên các tín hiệu Mua – Bán
 • Risk Tolerance: Cài đặt cách tính các mức giá Cắt lỗ – Chốt lời. Low để cắt lỗ và chốt lời sớm; Medium để Cắt lỗ và chốt lời trong khoảng trung bình; High để Cắt lỗ giống Medium nhưng Chốt lời theo 2 mức giá.

Fire Alerts

Phần cài đặt này chỉ phù hợp với anh chị nhiều kinh nghiệm sử dụng TradingView và có nhu cầu tạo Khuyến nghị mua bán tự động. Các cài đặt này cần kết hợp với tính năng Tạo cảnh báo cung cấp bởi TradingView. Anh chị ít kinh nghiệm và không có nhu cầu đặc biệt nên sử dụng các Điều kiện cảnh báo được liệt kê ở phần sau.

 • Buy Signals: Chọn để phát cảnh báo với đầy đủ thông tin về giá Mua vào – Cắt lỗ – Chốt lời khi có tín hiệu Mua
 • Sell Signals: Chọn để phát cảnh báo với đầy đủ thông tin về giá Mua vào – Cắt lỗ – Chốt lời khi có tín hiệu Bán

Bên cạnh các lựa chọn Fire Alerts có phần lựa chọn 3 cách phát cảnh báo hay thời điểm phát cảnh báo bao gồm:

 • Everytime: Phát cảnh báo bất kì khi nào tín hiệu Mua – Bán xuất hiện. Trong 1 cây nến, giá liên tục lên xuống, do đó có thể có nhiều thời điểm giá đạt các ngưỡng điều kiện Mua – Bán và có thể có nhiều cảnh báo phát ra trong cùng 1 cây nến khi chọn lựa chọn này.
 • Once Per Bar: Phát cảnh báo ngay khi có tín hiệu Mua – Bán và chỉ phát ra 1 lần duy nhất (Lần đầu tiên đạt ngưỡng cảnh báo) trong 1 cây nến.
 • When Bar Close: Phát cảnh báo nếu đạt các ngưỡng tín hiệu Mua – Bán khi kết thúc cây nến. Đây là lựa chọn được khuyến khích sử dụng.

Sử dụng chỉ báo Supertrend+++ trong giao dịch

[Safe] Supertrend+++ indicator
Chỉ báo Supertrend+++

Chỉ báo Supertrend/Supertrend+++ phù hợp với những anh chị chọn điều kiện giao dịch là những thời điểm thị trường thay đổi xu hướng (giá đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng). Nói cách khác, là các anh chị có xu hướng giao dịch tuân theo Xu hướng thị trường.

Khi giá đảo chiều từ tăng sang giảm, anh chị nên cân nhắc bán ra nếu đang nắm giữ tài sản đã mua trước đó hoặc thực hiện một lệnh Bán khống (trên thị trường phái sinh). Ngược lại, khi giá đảo chiều từ giảm sang tăng, anh chị nên cân nhắc cho một lệnh mua vào.

Trong chỉ báo Supertrend+++, thuật toán sẽ tự động tính toán xu hướng thị trường và xác định thời điểm đảo chiều xu hướng dựa trên các cài đặt. Khi đảo chiều xu hướng xảy ra, một tín hiệu Mua hoặc Bán sẽ xuất hiện và thể hiện trên đồ thị, tại cây nến xuất hiện tín hiệu:

 • Tín hiệu Mua là một nhãn “Buy” màu xanh lá cây nằm phía dưới cây nến.
 • Tín hiệu Bán là một nhãn “Sell’ nhãn màu đỏ nằm phía trên cây nến.

Khi có tín hiệu Mua – Bán, chỉ báo cũng đồng thời tính toán các mức giá Vào lệnh – Cắt lỗ – Chốt lời phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm xuất hiện tín hiệu và thể hiện một Khuyến nghị Mua – Bán trên đồ thị:

 • Nhãn “Entry” màu xanh da trời với con số bên cạnh là mức giá Mua vào
 • Nhãn “SL” (Tức Stop Loss) màu đỏ với con số bên cạnh là mức giá Cắt lỗ
 • Nhãn “TP” (Tức Take Profit) màu xanh lá cây với số bên cạnh là mức giá Chốt lời. Tùy vào lựa chọn rủi ro Risk Tolerance mà có thể có 1 hoặc 2 mức Chốt lời (TP hoặc TP1 & TP2)
 • Vùng màu đỏ nằm giữa nhãn Entry và nhãn SL là khoảng Cắt lỗ với con số tuyệt đối và tỉ lệ % tương ứng.
 • Vùng màu xanh lá cây nằm giữa nhãn Entry và nhãn TP là khoảng Chốt lời với con số tuyệt đốt và tỉ lệ % tương ứng.

Nếu hoàn toàn tin tưởng vào thuật toán của Supertrend+++, anh chị có thể hoàn toàn tuân theo các khuyến nghị Mua – Bán với các mức giá được cung cấp để giao dịch. Tuy nhiên, Safe Trading khuyến khích anh chị xem các tín hiệu và khuyến nghị này như một thông tin tham khảo chính, đồng thời kết hợp thêm thông tin từ các chỉ báo khác để có được những giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.

Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Supertrend+++

[Safe] Supertrend+++ indicator alert conditions
Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Supertrend+++
 • Buy Signal: Khi xuất hiện tín hiệu Mua
 • Sell Signal: Khi xuất hiện tín hiệu Bán
 • Buy/Sell Signal: Khi xuất hiện tín hiệu Mua hoặc Bán
 • Any alert() function call hay Bất cứ hàm alert(): Đây là điều kiện cảnh báo nâng cao cần kết hợp với cài đặt Fire Alerts để phát ra cảnh báo khi xuất hiện tín hiệu Mua hoặc Bán hoặc cả hai. Khi sử dụng điều kiện cảnh báo này, tin nhắn cảnh báo sẽ bao gồm thông tin giá Vào lệnh – Cắt lỗ – Chốt lời.