Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Support, Resistance & Trendlines

Giới thiệu

Kháng cự, Hỗ trợ và Đường xu hướng hay Support, Resistance & Trendlines là những khái niệm cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật mà bất kì một traders nào cũng bắt buộc phải biết và sử dụng thành thạo khi phân tích kỹ thuật.

Kháng cự và hỗ trợ thể hiện những vùng giá khó bị phá vỡ của một loại tài sản. Muốn phá vỡ những vùng kháng cự hoặc hỗ trợ này, cần một động lực mạnh mẽ từ thị trường.

Đường xu hướng là những đường thẳng thể hiện hướng và tốc độ chuyển động của đường giá. Nó đồng thời cũng được coi như những ngưỡng Kháng cự & Hỗ trợ khi phân tích kỹ thuật.

Các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và các đường xu hướng cũng có thể kết hợp với nhau để xác định nên những mô hình giá của thị trường.

Kháng cự, Hỗ trợ và Đường xu hướng là những khái niệm rất cơ bản và quan trọng khi phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, rất nhiều anh chị tham gia thị trường mà không biết hoặc không thể xác định những thông tin này. Thuật toán để xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và đường xu hướng tự động là hết sức phức tạp và hầu như chưa từng tồn tại trên thị trường. Do đó, Safe Trading rất tự hào khi có thể phát triển và giới thiệu chỉ báo Support, Resistance & Trendlines tới anh chị.

Thêm chỉ báo Support, Resistance & Trendlines vào đồ thị

 1. Mở đồ thị và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Nhấn nút “Các Chỉ báo” (Thanh công cụ phía trên)
 3. Chọn danh mục chỉ báo “Kịch bản chỉ dành cho người được mời”
 4. Nhấn vào [SAFE] Support, Resistance & Trendlines để thêm chỉ báo vào đồ thị
 5. Mở màn hình cài đặt (nhấn biểu tượng hình bánh răng cạnh tên chỉ báo trên đồ thị) và cài đặt theo nhu cầu sử dụng

Cài đặt chỉ báo Support, Resistance & Trendlines

[Safe] Support, Resistance & Trendlines indicator settings
Màn hình cài đặt chỉ báo Support, Resistance & Trendlines

Lưu ý: Các cài đặt/Lựa chọn của chỉ báo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi anh chị sử dụng TradingView tiếng Việt, một số cài đặt/lựa chọn tự động Việt hóa nên có thể hơi khác.

 • Frame: Cài đặt khung thời gian (số cây nến gần nhất) muốn xác định các ngưỡng Kháng cự, Hỗ trợ và Đường xu hướng. Khoảng giá trị từ 50 tới 500.
 • Show Peaks & Valleys: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt các nhãn đánh dấu tại các Đỉnh và Đáy.

Support & Resistance

 • Show Support & Resistance: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt các ngưỡng Hỗ trợ & Kháng cự.
 • Hide Weak Levels: Chọn hoặc bỏ chọn để Tắt/Bật các ngưỡng Kháng cự & Hỗ trợ yếu.
 • Right Extend: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt việc kéo dài các ngưỡng Kháng cự & Hỗ trợ về sau cây nến cuối cùng. Nếu không chọn, các ngưỡng Kháng cự & Hỗ trợ sẽ bắt đầu và kết thúc tại các Đỉnh/Đáy đầu tiên và cuối cùng hình thành nên ngưỡng Kháng cự/Hỗ trợ đó.
 • Show Range Value: Hiển thị khoảng giá thấp nhất và cao nhất của ngưỡng Kháng cự & Hỗ trợ, tức vùng giá Kháng cự/Hỗ trợ.

Trendlines

 • Show Trendlines: Chọn hoặc bỏ chọn để Bật/Tắt các Đường xu hướng.

Sử dụng chỉ báo Support, Resistance & Trendlines trong giao dịch

[Safe] Support, Resistance & Trendlines indicator
Chỉ báo Support, Resistance & Trendlines

Chỉ báo Support, Resistance & Trendlines phù hợp với những anh chị chọn điều kiện giao dịch là những thời điểm giá phá vỡ một ngưỡng Kháng cự hay Hỗ trợ hoặc đơn giản là muốn nắm bắt và phân tích tình hình thị trường một cách nhanh chóng.

Khi giá phá vỡ một ngưỡng Hỗ trợ hay rơi xuống dưới một Đường xu hướng, anh chị nên cân nhắc bán ra nếu đang nắm giữ tài sản đã mua trước đó hoặc thực hiện một lệnh Bán khống (trên thị trường phái sinh). Ngược lại, khi giá phá vỡ một ngưỡng Kháng cự hay vượt lên trên một Đường xu hướng, anh chị nên cân nhắc cho một lệnh mua vào.

Trong chỉ báo Support, Resistance & Trendlines, thuật toán sẽ tự động xác định các ngưỡng Kháng cự, Hỗ trợ và các Đường xu hướng và hiển thị trên đồ thị với các thông tin sau:

 • Các Hình tam giác màu đỏ nằm trên cây nến thể hiện các đỉnh của đường giá
 • Các Hình tam giác màu xanh lá cây nằm trên cây nến thể hiện các đáy của đường giá
 • Mỗi khung chữ nhật màu xám là một vùng Kháng cự hoặc Hỗ trợ. Viền bên trái và bên phải thể hiện Đỉnh/Đáy đầu tiên và cuối cùng tham gia hình thành nên ngưỡng Kháng cự/Hỗ trợ đó. Viền trên và dưới thể hiện giới hạn của ngưỡng Kháng cự/Hỗ trợ. Các con số màu vàng nằm phía bên phải khung hình chữ nhật thể hiện giá trị của vùng Kháng cự/Hỗ trợ.
 • Các đường thẳng đậm màu cam thể hiện các Đường xu hướng.

Chỉ báo Support, Resistance & Trendlines không bao gồm các tín hiệu Mua – Bán hay các Khuyến nghị giao dịch. Như vậy, chỉ báo này phù hợp để anh chị xác định tình hình và có cái nhìn tổng quan về thị trường. Việc ra quyết định Mua – Bán do anh chị chủ động nhận định hoặc có thể kết hợp với thông tin từ các chỉ báo khác để có được những giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.

Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Support, Resistance & Trendlines

[Safe] Support, Resistance & Trendlines indicator alert conditions
Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Support, Resistance & Trendlines
 • Support Breakout: Khi một ngưỡng Hỗ trợ bị phá vỡ (Đỉnh/Đáy trước đó nằm trên ngưỡng Hỗ trợ và giá vượt xuống dưới đường viền dưới của ngưỡng Hỗ trợ)
 • Resistance Breakout: Khi một ngưỡng Kháng cự bị phá vỡ (Đỉnh/Đáy trước đó nằm dưới ngưỡng Kháng cự và giá vượt lên trên đường viền trên của ngưỡng Kháng cự)
 • Trendline Cross Up: Khi giá cắt lên trên một Đường xu hướng
 • Trendline Cross Down: Khi giá cắt xuống dưới một Đường xu hướng