Hướng dẫn thanh toán

Các sản phẩm, dịch vụ của Safe Trading có thể được thanh toán qua các hình thức sau:

1. Thanh toán bằng tài khoản PayPal

Anh chị chọn Nút thanh toán PayPal (Nút màu xanh da trời), sau đó đăng nhập tài khoản PayPal và chọn chấp nhận thanh toán.

Các anh chị sẽ nhận được email thông báo thanh toán thành công từ PayPal gửi đến địa chỉ email dùng làm tài khoản PayPal của anh chị với chi tiết về khoản thanh toán.

2. Thanh toán bằng thẻ Credit/Debit

Vui lòng nhấn nút Debit or Credit Card để bắt đầu thanh toán.

Safe Trading dùng cổng thanh toán PayPal để đảm bảo giao dịch thẻ của anh chị được an toàn và bảo mật. Do đó anh chị cũng sẽ được chuyển hướng tới trang thanh toán của PayPal để nhập thông tin thẻ của anh chị vào form thanh toán. Sau đó chọn chấp nhận thanh toán.

Các anh chị có thể thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master card của tất cả các ngân hàng để thanh toán. Loại thẻ Debit hay Credit (Ghi nợ hoặc Tín dụng) đều được.

Safe Trading hoàn toàn không lưu trữ (và không thể lưu trữ) thông tin thẻ của các anh chị.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm/dịch vụ cung cấp dưới hình thức thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, PayPal hoặc Visa/Master sẽ tự động trừ tiền vào tài khoản/thẻ của anh chị theo định kì mà có thể không thông báo trước. Tuy nhiên các anh chị sẽ nhận được email thông báo từ PayPal khi có giao dịch phát sinh.